Akumulačná nádoba Pufferit 1000 s izoláciou  1015.00 €
980.00 € s DPH
(816.67 € bez DPH)

  • EAN: 1424079
PUFFERFIT AKUMULAČNÁ NÁDOBA NA VYKUROVACIU VODU Aplikácia: Akumulačné nádoby slúžia na výrobu a skladovanie ohriatej teplej vody. Technický popis: Používa sa k zlepšeniu flexibility u peliet, kachlí a horákov. PUFFER 1 je používaná v jednotkách s typickým prerušovaným zdrojom energie, ako je kotol na biomasu a solárny systém. Vyrobená z mäkkej ocele, natretej farbou z vonkajšej strany. Nie je potrebná žiadna antikorózna úprava k tomu, že sa jedná o uzavretý okruh bez akéhoko¾vek prísunu vzduchu. Izolácia: NORFIRE 100 mm mäkká polyesterová izolácia hrúbky 100 mm, vlákno je 100% vyrobené z recyklovate¾ných materiálov s vysokou tepelnoizolaènou schopnosou a tepelnou vodivosou: 0,035 W/mK odolnosti proti ohòu: B - s2d0 pod¾a EN 13501. Šedý návlek v PVC s kompletným horným krytom. Výmenník: Tepelná výmena je zaistená 1 alebo 2 výmenníkmi tepla. Záruka: 2 roky (pozri Všeobecné záruène podmienky)

Príslušenstvo